Gizlilik Ve Kullanıcı Sözleşmesi

HurdaPiyasasi.net, hizmet alan (Hurda alan satan ya da 2. el eşya satan, Müşteri) ve hizmet veren (Hurda alan Satan, ya da 2. el eşya satan, Firma ya da Bireysel) kullanıcıların tüm haklarını saklı tutar ve üçüncü şahıs ya da kuruluşlarla paylaşmaz.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Hizmeti Verecek Olan Firma : hurdapiyasasi.net... Bu sözleşmede hurdapiyasasi.net olarak anılacaktır.

Hizmet Verecek Firmanın Web Sitesi : www. hurdapiyasasi.net olup IOS / Android tabanlıMobil Uygulamalar da bu kapsamdadır.

Pazarlamaya ve Sunuma Konu Olan Ürünler : www.hurdapiyasasi.net internet sitesiüzerinden tanıtılacak , sunulacak ve pazarlanacak tüm hizmet ve ürünler.

Sözleşmenin Konusu : Bu sözleşme ile taraflar hurdapiyasasi ‘nin , hizmet sunan – ürün satan ve pazarlayan gerçek ve tüzel kişilerin hizmetlerini ve ürünlerinin tanıtımının yapıldığı oto kontrolün sağlandığı bir internet sitesi olduğunu , sunulan hizmete ve ürüne talip olan gerçek ve tüzel kişilere bu hizmetlerin kim tarafından hangi şartlarla sağlandığını ve memnuniyet kontrolünün sağlandığı sözleşme olduğunu , tarafları ( hizmet ve ürün sunan ve pazarlayan taraf ile işbu hizmete ve ürüne talip olan tarafları ) bir araya getiren tanıtım ve iletişimi sağlayan aracı internet sitesi olduğunu ve internet alışveriş hizmetlerinin sunulmasını kapsar ve tüm taraflar bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme metni içerisindeki tanımlar ve yüklenen anlamlar ; 1.a Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde www.hurdapiyasasi.net internet adresi aracılığı ile sunduğu hizmetleri ve ürünleri tanıtılıp pazarlanacak olan gerçek veya tüzel kişi satıcı müşteri – kullanıcı ile işbu sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ise bundan sonra kısaca müşteri - kullanıcı - üye olarak adlandırılacaktır.

1.b “Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
1.c “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
1.d “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
1.e “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan hizmet talebi,
1.f “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini, 1.g “Teklif Modeli” Hizmet Alan’ın hizmet talebini oluşturduktan sonra, bu talebin Hizmet Verenlere yönlendirilmesiyle Hizmet Verenlerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda Hizmet Alan’a Teklif verdiği modeli,
1.h “Rezervasyon Modeli” Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat belirlediği ve Hizmet Veren’in hurdapiyasasi.net tarafından yönlendirildiği modeli,
1.ı ”Düzenli Hizmet” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın haftalık veya 2 haftada 1 gibi sıklık belirten seçeneklerden birini seçmesi durumunda seçtiği sıklığa göre Hizmetin otomatik yenilenmesiyle oluşan modeli,
1.i “Abonelik Sistemi” Rezervasyon Modeli’nin bir parçası olup daha uygun fiyatlar karşılığında Hizmet Alan’ın belirtilen süre boyunca düzenli olarak hizmet alacağını taahhüt ettiği sistemi,
1.j ”Cayma bedeli” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın almayı taahhüt ettiği hizmetlerinden tamamlayamadığı hizmetlerin toplam ücreti ya da o ana kadar abonelik kapsamında alınmış hizmetlerin taahhütsüz fiyat farkının toplamı seçeneklerinden tutar olarak en düşük olanı,
1.k “İş Kabul Etme” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in işi üstlenmesi ve Rezervasyon dahilinde belirtilen gün ve saatte detaylarda belirtilen hizmeti gerçekleştireceğini taahhüt etmesi,
1. l “İş Silme” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in kabul ettiği herhangi bir işe gidemeyeceğini mazeret göstererek Web Sitesi üzerinden bildirmesi,
1.m “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Teklif Modeli’nde Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla, Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alanlar tarafından yapılan rezervasyonları kabul etmek için Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
1.n “Teklif Verme Ücreti” Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a Teklif verme hakkını kazanabilmesi için hurdapiyasasi ‘e ödeyeceği hizmet bedelini,
1.o “Komisyon Ücreti” Anlaşmaya Varılmış İşler için Teklif Modeli’nde hurdapiyasasi.net tarafından belirlenen oranda Anlaşmaya Varılmış Teklif üzerinden hak ettiği bedeli, Rezervasyon Modeli’nde ise sabit fiyat üzerinden hurdapiyasasi.net ’in hak ettiği bedeli,
1.ö “Sabit Fiyat” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan tarafından Online Ödeme Sistemi aracılığıyla Hizmet Veren’e ödenecek olan ve hurdapiyasasi.net ’in Komisyon Ücreti’ni de içeren, Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
1.p ”Hizmet Bedeli” Teklif Modeli’nde Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi doğrultusunda Hizmet Verenlerin Web Sitesi üzerinden verdiği teklifler arasından anlaştığı teklifin bedeli, Rezervasyon Modeli’nde ise Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi doğrultusunda verilen Hizmet karşılığında ödemekle yükümlü olduğu bedeli,
1.r ”Bakiye” Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’ın kendisine yönlendirilen Hizmet Taleplerine Teklif verebilmek için ve anlaşmaya varılmış İş sonrası hurdapiyasasi.net ’e ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerini ödeyebilmesi için hurdapiyasasi.net hesabına tanımlanan bedeli, Rezervasyon Modeli’nde ise müşteri memnuniyeti kapsamında Rezervasyon servislerinde kullanmak üzere hurdapiyasasi.net hesabına tanımlanabilen bedeli,
1.s “Hediye Kuponu” Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in bakiyesine hurdapiyasasi.net ’in insiyatifi doğrultusunda tanımlanan bedeli,
1.t “Anlaşmaya Varılmış İş” Teklif Modeli’nde Hizmet Verenler tarafından Web Sitesi Üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Web Sitesi Üzerinden kabul edilmesi ya da Hizmet Veren’in Hizmet Alan ile anlaşmaya vardıktan sonra bunu Web Sitesi üzerinden belirtmesi, Rezervasyon Modeli’ndeki hizmetler için Hizmet Talebi’nin Hizmet Alan tarafından onaylanması,
1.u “Online Ödeme Sistemi” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, hurdapiyasasi.net veya hurdapiyasasi.net’in iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi, Teklif Modeli’nde ise Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla hurdapiyasasi.net ’e ödediği Teklif Verme Ücreti ve .net ’e ödemekle yükümlü olduğu Komisyon Ücretlerinin, hurdapiyasasi.net veya hurdapiyasasi.net’in iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,
1.v “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
1.y “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.a Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmak için hurdapiyasasi tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı sözleşmesi ve web sitesi içeriğinde yer alan tüm kurallar hurdapiyasasi tarafından sunulan tüm hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı tarafından web sitesi üzerinden hizmet talebi veyahut meslek profili oluştururken işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren sözleşmeye uymayı taahhüt ettiğini kabul eder. Web sitesinde sunulan hivmetler ile pazarlanan ürünlere ve bunların sunumu için oluşturulan koşulların sizin için uygun olmadığını düşündüğünüz anda web sitesini ve sunulan hizmeti kullanmayınız. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle siteye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından hurdapiyasasi sorumlu değildir.

2.b Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder . 2.c Kullanıcı, tek bir kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, kullanıcı hesabının hurdapiyasasi tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Hurdapiyasasi ’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır .

2.d Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi – telefon numarası ve giriş şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal hurdapiyasasi.net ’e bildirecektir .

2.e Kullanıcı, web sitesini yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını taahhütle , etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan işler (sınava girme, ödev yaptırma, tez yazdırma ve gayri ahlaki işler vb.) talep içerikleri oluşturulmamalı, bu tip içerikli taleplere teklif verilmemelidir. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu tür taleplere teklif verme sebebiyle doğacak tüm sorumluluk talep sahibi Hizmet Alan'a ve/veya teklif veren Hizmet Veren'e aittir.

Hizmet alan ve hizmet veren işbu sözleşme, sözleşme ekleri, yürürlükteki mevzuat ve web sitesinde öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.f hurdapiyasasi.net aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. hurdapiyasasi.net herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

ÜYELİK SİSTEMİ KULLANIM ŞARTLARI

3.a Hurdapiyasasi.net web sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur hurdapiyasasi.net, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

3.b Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgileri güncel , doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. 3.c Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. HİZMET TALEBİ OLUŞTURULMASI 4.a Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurup bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

4.b İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını , temyiz kudretini haiz olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan hurdapiyasasi.net’in sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler. 4.c Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

4.d Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a ait olup hurdapiyasasi.net , Hizmet Talebini kendi teknolojisini kullanıp site denetiminden geçirdikten sonra, uygun olması halinde yayımlar.

HİZMET TEKLİF MODELİ

5.a Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder.

5.b Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in anlaşmaya varması, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmetin gerçekleşeceği anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması ve / veya Hizmet ihtiyaç ve şartlarında oluşabilecek değişiklikler sebebiyle,Teklif’te belirtilen fiyatlar değişkenlik gösterebilir, söz konusu hallerde Teklif’te belirtilen fiyat taraflarca anlaşmaya varılarak Web Sitesi’nde güncellenir. 5.c Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden hurdapiyasasi.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

HİZMET VERENLER İÇİN TEKLİF MODELİ DEĞİŞİKLİK ve İPTAL KURALLARI

6.a Anlaşılan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Hurdapiyasasi.net ’e bildirilmeksizin hurdapiyasasi ’e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği hurdapiyasasi tarafından tespit edilirse, Hurdapiyasasi.net sağlanan hizmete ilişkin Komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili Komisyon Ücreti Hizmet Veren tarafından Hurdapiyasasi.net ’e ödenir.

6.b Hurdapiyasasi.net ‘e teklif verme işlemini Hizmet Verenler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi, Hizmet Talebi’nin iptal edilmesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Verenlerin de teklif vermiş olması, hiçbir şekilde Hizmet Veren’e Teklif Verme Ücreti’nin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

6.c Hurdapiyasasi.net tarafından Hizmet Verenlerin hesabına tanımlanan hediye kuponların maddi bir değeri yoktur ve tutar olarak iadesi Hizmet Verenler tarafından talep edilemez. Teklif Ücreti veya Komisyon tutarları ilgili Hizmet Veren’in önce kendi yüklediği bakiyeden, daha sonra varsa Hurdapiyasasi.net tarafından yüklenen hediye kupon tutarından düşer.

HİZMET ALANLAR İÇİN TEKLİF MODELİ DEĞİŞİKLİK ve İPTAL KURALLARI

7.a Hurdapiyasasi.net Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi oluşturmayı ücretsiz olarak sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi’ni Web Sitesi veya mail yoluyla iptal edebilir fakat talebin içeriğinde sonradan bir değişiklik yapması mümkün değildir. 7.b Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve Hurdapiyasasi.net’in bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi üzerinden veya mailyoluyla Hurdapiyasasi.net ’e bildirmelidirler.

7.c Hizmet Alanların Anlaşmaya Varılmış İşleri Web Sitesi üzerinden iptal etmesi mümkün değildir, Web Sitesi üzerinde anlaşılan fakat gerçekleşmeyen işlerin bildirimi destek@hurdapiyasasi.net mail adresine gönderilecek bir e-postayla yapılmalıdır. 7.d Hizmet Alanların sonradan Hizmet Taleplerini iptal etmesi Hurdapiyasasi.net ’e bir sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek yükümlülüklerden Hizmet Alansorumludur.

7.e Hizmet Alanlar Hurdapiyasasi.net üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilirler. Buna karşın çok fazla sayıda ve arka arkaya geçersiz Hizmet Talebi oluşturmaları durumunda Hurdapiyasasi.net bu kullanıcıları sistemde inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarınıaskıya alma hakkını saklı tutar.

REZERVASYON MODELİ

8.a Hurdapiyasasi.net , niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Verenyönlendirilmesini öngören bir Rezervasyon Modeli sağlar.

8.b Hizmet Alan Online Ödeme Sistemi aracılığıyla kredi kartı ya da banka kartı bilgilerini girerek Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan, ödemenin rezervasyon yapıldığı anda alınacağını, daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ödemenin randevu tarihinden 1 gün önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. 8.c Hizmet bedeli alınmasına rağmen, hizmetin ifası Madde 7’deki Rezervasyon Modeli İptal Kuralları dahilinde mümkün olmaz ise, hizmet bedeli banka tarafından kendiliğinden kredi kartına ya da banka kartına iade edilmektedir. Bu durumda, Hizmet Alan’ın ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır.

8.d Hizmet Alan rezervasyon gününden önce kendisine yönlendirilen Hizmet Veren detaylarını Web Sitesi’nde talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet Alan, kendisine yönlendirilen Hizmet Veren’i kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce destek@hurdapiyasasi.net adresine e-posta göndererek Hizmet Veren’in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.

Hizmet Alanlar için Rezervasyon Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları 9.a Hizmet Alanlar rezervasyon başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden Web Sitesi üzerinden rezervasyon değişikliği yapabilirler. İstisnai durumlarda Armut, Hizmet Alan için bir Hizmet Veren eşleştirmemişse, Hizmet Alan 24 saat öncesi kuralına bakılmaksızın, rezervasyon tarih değişikliği yapabilir. Tarih değişikliği herhangi bir iş için en fazla 5 defa yapılabilir.

9.b Hizmet Alanlar rezervasyon başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden rezervasyonlarını Web Sitesi üzerinden iptal edebilirler.

İstisnai durumlarda Hurdapiyasasi.net , Hizmet Alan için bir Hizmet Veren eşleştirmemişse, HizmetAlan 24 saat öncesi kuralına bakılmaksızın, iptal etme hakkına sahiptir.

Ancak rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kalmış ve işi kabul etmiş bir Hizmet Veren var ise Hizmet Alan rezervasyonu iptal ettiği takdirde Hizmet Bedeli’nin iadesi kesinlikle yapılmaz. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinde iptal etmek istediğinde karşısına uyarı ekranı çıkar ve iptal ettiği takdirde ne kadar ödeyeceği belirtilir. Hizmet Alan işleme devam ederek bu miktarı ödeyeceğini kabul eder.

Bu hükme karşılık olarak standart ev temizliği kapsamına giren ve işi kabul eden bir Hizmet Veren bulunmasına rağmen rezervasyona son 24 saat kala Hurdapiyasasi.net tarafından iptal edilen işlerde Hizmet Alanın yukarıdaki belirtilen Hizmet Bedeli’nin iadesini isteme veya başka bir hizmet talebi için kullanma hakkı vardır. 9.c Hizmet Veren'in işe gitmemesi sebebiyle hem Hizmet Alan hem de Hurdapiyasasi.net 'in mağdur olduğu durumlarda Hurdapiyasasi.net'nin ya da müşterinin ücret ya da tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.d Standart hizmet kapsamına girmeyen işleri Hurdapiyasasi.net iptal edebilir ve Hizmet Alan’a iptal bilgilendirmesi yapabilir.

Standart ev temizliği kapsamına girmeyen işlere örnek olarak, inşaat sonrası temizlik, boş ev temizliği, ofis temizliği, dışarıdan malzeme getirilmesi gereken işler verilebilir. Standart vücut masajı kapsamına girmeyen işlere örnek olarak, soru formunda belirtilen mekan ve masaj şeklinden farklı bir hizmet istenen ime edilen işler verilebilir. Bu tür işlerin iptal edilmesi durumunda Hizmet Alan’dan ya da Hurdapiyasasi.net ’ten ücret talepedilemez.

9.e Hizmet Alanlar rezervasyon yaparken abonelikli düzenli hizmeti seçtikleri takdirde belirttikleri süre boyunca taahhüt vererek indirimli fiyatlardan yararlanırlar. Eğer aboneliklerini iptal etmek isterlerse Cayma Bedeli öderler. Cayma Bedeli, cayma anına kadar aldıkları hizmetlerin “taahhütsüz fiyatları ile taahhütlü fiyat farkı toplamı” ile “taahhütleri kapsamında almayı kabul ettikleri kalan hizmetlerin taahhütlü fiyatlarının toplamı”ndan daha düşük olanıdır. Eğer Hizmet Alan cayma hakkını sıradaki rezervasyonunun başlangıcına 24 saatten az kaldığında kullanmak isterse, o zaman cayma bedeline ek olarak yukarıda belirtilen rezervasyon iptali kuralları doğrultusunda o rezervasyon bedelini de ödemekle yükümlüdür. 9.f Hurdapiyasasi.net Hizmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kurallardaki şartları hafifletme, bahsedilen ücretleri almama, indirim yapma ya da bu ücretlerin iadesini yapma hakkını saklı tutar.

9.g Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptaller, ancak destek@hurdapiyasasi.net maili üzerinden ve Web Sitesi’nden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan Hizmet Veren’e iletilen iptal talepleri dikkate alınmamaktadır.

Hizmet Verenler için Rezervasyon Modeli İş Kabul Etme ve İş Silme Kuralları 10.a Hizmet Verenler kendilerine gönderilen iş fırsatları arasından istediklerini seçebilir ve Web Sitesi üzerinde iş fırsatını onaylayarak işi kabul ederler. İşi kabul eden bir Hizmet Veren belirtilen gün ve saatte hizmet yerinde olmayı ve hizmete başlamayı taahhüt eder. Eğer bu taahhüdünü Hurdapiyasasi.net ’e haber vermeksizin ve mazeretsiz yerine getirmezse Hurdapiyasasi.net ‘e Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği fırsat sayısında azaltmaya gidebilir.

10.b Hizmet Verenler işi kabul ettiklerinde Hizmet Alanın ismini, iletişim bilgilerini, Hizmet Alan’ın girdiği adres bilgilerini ve bu adresin harita üzerindeki yerini görüntüleyebilirler. Bu bilgiler gizlidir ve Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bilgisi ve izni olmadan bu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz. 10.c Hizmet Veren Hizmet Alan’ın sağlamış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak ya da Web Sitesi üzerinden yazarak iletişime geçebilir. Hizmet Veren Hurdapiyasasi.net platformunu aradan çıkarma amaçlı Hizmet Alan’la iletişime geçemez. Eğer Hizmet Veren’in Hurdapiyasasi.net ’i aradan çıkarmak amacıyla Hizmet Alan’la iletişime geçer ve bu tespit edilirse Hurdapiyasasi.net Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve uğranılan zarar kadar tazminat talebinde bulunabilir.

10.d Hizmet Veren isterse Web Sitesi üzerinden kabul ettiği işin sayfasına girerek iş bilgilerini silebilir. Bu şekilde o işe gideceğine dair vermiş olduğu taahhüt ortadan kalkar. Ancak Hizmet Verenler bu bildirimlerini ancak rezervasyonun başlangıcından 24 saat öncesine kadar yapabilirler. Eğer Hizmet Veren rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kaldığı takdirde kabul ettiği işi silerse Hurdapiyasasi.net ’e bildirimini geç yapmış sayılır ve Hurdapiyasasi.net geç yapılan bildirimler sebebiyle Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği iş sayısında azaltmaya gidebilir.

Hizmet Verenler için Meslek Profili Oluşturma

11.a En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir. 11.b Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Hurdapiyasasi.net tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.

11.c Yönetmelik Madde 5/4 gereği, 11.d Hurdapiyasasi.net üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Hurdapiyasasi.net ’de bulunduğuna ilişkin bilgi. 11.e Hurdapiyasasi.net üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Hurdapiyasasi.net ’de bulunduğuna ilişkin bilgi.

11.f Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Hurdapiyasasi.net ’in söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

12.a Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Hurdapiyasasi.net ’in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde Hurdapiyasasi.net ,

Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme hakkını saklı tutar. 12.b Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Hurdapiyasasi.net ’in hiçbir sorumluluğubulunmamaktadır.

ÖDEME USULÜ

13.a Online Ödeme Sistemi’ne Hurdapiyasasi.net ’in iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Hurdapiyasasi.net ’den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir. 13.b Hurdapiyasasi.net ’in, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır. 13.c Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Hurdapiyasasi.net yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

13.d İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Rezervasyon Modeli’nde hizmeti ifa eden Hizmet Veren, Hurdapiyasasi.net ’de sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Hurdapiyasasi.net ’i temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Hurdapiyasasi.net ’e yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Hurdapiyasasi.net , kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Teklif Modeli’nde Ödeme

14.a Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeme yaparlar. Hizmet Alanlar, ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini Hizmet Verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avans verecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.

14.b Hizmet Veren hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında Hurdapiyasasi.net ’e bildirmişolduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

14.c Hizmet Verenler, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile Hurdapiyasasi.net ’e tanımlı hesaplarına Hurdapiyasasi.net ’ten alacakları hizmete mahsus bakiye yüklemesi yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

14.d Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Hurdapiyasasi.net ’den talep edilemeyecek olup Hurdapiyasasi.net yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak Komisyon Bedeli ve Teklif Verme Ücreti için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

Rezervasyon Modeli’nde Ödeme

15.a Hizmet Alanlar, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile anında online ödeme yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 15.b Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde Madde 7’de belirtilen değişiklik ve iptal kuralları dahilinde Hurdapiyasasi.net ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir.

15.c Hurdapiyasasi.net ’in Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır. Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

16.a Teklif Modeli’nde Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşamamaları durumunda herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Bedeli iadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacak olup Hurdapiyasasi.net ’den talep edilemez. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek Hurdapiyasasi.net ’i bu durumdan haberdar etmelidir..

16.b Teklif Modeli’nde, Hurdapiyasasi.net Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 16.c Rezervasyon Modeli’nde sözleşmeden cayma hakkı hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Eğer Hizmet Alan’ın aktif, süresi geçmemiş aboneliği var ise ve taahhüt verdiği süre ya da hizmet sayısı bitmeden Abonelik Sistemi’nden çıkmak isterse Hurdapiyasasi.net tarafından belirlenen Cayma Bedeli’ni ödeyerek cayma hakkını kullanabilir. Hizmet Alan Web Sitesi veya mail üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek Hurdapiyasasi.net’i bu durumdan haberdar etmelidir.

16.d Rezervasyon Modeli’nde Hurdapiyasasi.net yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesiiçin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir: a) Hizmet Talebi’nin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b) Hizmet Talebi’nin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebi’nin zorunlu iptali;

c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmemesi sebebiyle veya Rezervasyon’un Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen 7. Madde’deki kurallar dahilinde Kullanıcı talebi üzerine Rezervasyon’un iptali;

d) Hizmet kapsamının Rezervasyon’la uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali.

16.e Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde hizmet bedeli iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

17.a Teklif Modeli’nde Hurdapiyasasi.net’in Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hurdapiyasasi.net, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez.

Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. 17.b Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Hurdapiyasasi.net ’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

17.c Hurdapiyasasi.net Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Hurdapiyasasi.net, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Hurdapiyasasi.net ’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

17.d Hurdapiyasasi.net, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Hurdapiyasasi.net ’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna karşın, Hurdapiyasasi.net hizmet kalitesini ve Hİzmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla Hizmet Alanlara Web Sitesi üzerinden Anlaşmaya Varılmış İş’lerde Hurdapiyasasi.net Garantisi sunmaktadır. Hurdapiyasasi.net üzerinden anlaşılan iş, ancak Hurdapiyasasi.net Garantisi’ndeki koşulların sağlanmasıyla Hurdapiyasasi.net Garantisi altına girebilir.

17.e Hizmet Alan tarafından Hurdapiyasasi.net üzerinden alınan hizmetin Hurdapiyasasi.net Garantisi kapsamına girebilmesi için Hurdapiyasasi.net üzerinden aldığı tekliflerden birini 30 gün içerisinde ve randevu tarihinden önce Web Sitesi’nden seçmiş olması ve bir sorunla karşılaştığı anda 72 saat içerisinde [destek@Hurdapiyasasi.net.com] adresinden bildirim yapması gerekir.

17.f Hurdapiyasasi.net Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Talebi’ni, Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna ve Hizmet Talebi’nin içeriğine göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından en uygun olan Hizmet Veren profillerine yönlendirir ve Hizmet Verenler kendi inisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda Hizmet Talebi’ni onaylama hakkına sahiptirler. Hizmet Talebi’ni hiçbir Hizmet Veren’in kabul etmemesi durumundan Hurdapiyasasi.net sorumlu tutulamaz. Hurdapiyasasi.net yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen sabit fiyatüzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir. 17.g Hurdapiyasasi.net Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Hurdapiyasasi.net, Rezervasyon Modeli’nde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Hurdapiyasasi.net tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

17.h Hurdapiyasasi.net, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Hurdapiyasasi.net’a yönelmesi halinde, Hurdapiyasasi.net , tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Hurdapiyasasi.net ’deki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

17. ı Rezervasyon Modelinde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Hurdapiyasasi.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hurdapiyasasi.net söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

17.i Hurdapiyasasi.net Hizmet Veren’lerin belirlenen tarih ve saatte hizmetin ifası için Hizmet Alan’a anlaşılan işe gitmemesi veya başlamaması durumunda Hizmet Veren’e farklı şekillerde yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Bu yaptırımlar, Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme ve tazminat talebini kapsayabilir. 17.j Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Hurdapiyasasi.net ’İn hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

17.k Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Hurdapiyasasi.net’İn ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir. 17.l Hurdapiyasasi.net Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhütetmemektedir.

17.m Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Hurdapiyasasi.net tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Hurdapiyasasi.net Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

17.n Hurdapiyasasi.net sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

17.o Hizmet Alan bilgileri Hurdapiyasasi.net tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

17. ö Hurdapiyasasi.net ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

18.a Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. 18.b Kullanıcı’lar birbiriyle ya da Hurdapiyasasi.net çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

18.c Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Hurdapiyasasi.net elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır. 18.d Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

Hizmet Alan'nın Yükümlülükleri

19.a Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir. 19.b Teklif Modeli’nde Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

19.c Teklif Modeli’nde Hizmet Alan ve Hizmet Veren Teklif üzerinde anlaştığında, Hizmet Alan aldığı Hizmet karşılığında Hizmet Veren’e Teklif’te belirtilen tutarı doğrudan ödeyeceğini kabul eder.

19.d Rezervasyon Modeli'nde Hizmet Alan, Hizmet Veren Hizmet Talebi’ni onayladığında verilen hizmetler için öngörülen Sabit Fiyatı Online Ödeme Sistemi ile ödeyeceğini kabul eder.

19.e Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Hurdapiyasasi.net 'in bilgisi dahilinde olmaksızın, Hurdapiyasasi.net ’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

19.f Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Hurdapiyasasi.net ’in hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. 19.g Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Hurdapiyasasi.net’i bilgilendirmeyi kabul eder.

19.h Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Hurdapiyasasi.net ’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Hurdapiyasasi.net sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Armut.com sorumlu değildir.

19. ı Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Hurdapiyasasi.net ’ingelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur. 19.i Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından doğru fiyatlandırma yapılabilmesi için,, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

19.j Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

19.k 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Hurdapiyasasi.net sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetindedir. 19.l Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder. 19.m. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

Hizmet Veren’in Yükümlülükleri

20.a Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.

20.b Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Hizmet Talebi için verdiği teklif Hizmet Alan tarafından kabul edilebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet’in Hizmet Veren tarafından anlaşılan zamanda ve yerde yapılacağına dair yasal anlaşma yapıldığı anlamına gelir. 20.c Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in Rezervasyonu onaylaması durumunda, Hizmet Talebi’nde belirtilen zaman ve yerde hizmetin ifasını gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.

20.d Hizmet Veren, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Hurdapiyasasi.net 'in bilgisi dahilinde olmaksızın, Hurdapiyasasi.net’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Alan ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.

20.e Hizmet Veren, Hizmet Alan ile yaptığı sözleşmede, Hurdapiyasasi.net ’in hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. 20.f Hizmet Veren, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Hurdapiyasasi.net ’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Hurdapiyasasi.net sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Hurdapiyasasi.net sorumlu değildir. 20.g Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

20.h Hizmet Veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların Hurdapiyasasi.net ’e ait olmadığını kabul eder.

20. ı Hizmet Alan, Hurdapiyasasi.net ’in kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine Armut.com’u gösterirse, Hurdapiyasasi.net öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, Hurdapiyasasi.net aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) Hurdapiyasasi.net ’e aynen ödeyecektir.

Hurdapiyasasi.net'in Yetki ve Yükümlülükleri

21.a Hurdapiyasasi.net sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Hurdapiyasasi.net’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Hurdapiyasasi.net ’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

21.b Hurdapiyasasi.net veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Hurdapiyasasi.net’İn Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

21.c Hurdapiyasasi.net veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Modeli kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

21.d Hurdapiyasasi.net, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Hurdapiyasasi.net söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Hurdapiyasasi.net ’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

21.e Hurdapiyasasi.net kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@ Hurdapiyasasi.net] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

21.f Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Hurdapiyasasi.net kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde Hurdapiyasasi.net kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

21.g Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Hurdapiyasasi.net tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Hurdapiyasasi.net’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Hurdapiyasasi.net , önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. 21.h Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Hurdapiyasasi.net dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

21. ı Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Armut.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

21.i Hurdapiyasasi.net hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

21.j. Hurdapiyasasi.net, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir. 21.k Hurdapiyasasi.net Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

21.l Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Hurdapiyasasi.net’de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e- posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir. 21.m 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Hurdapiyasasi.net; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

(ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde Web Sitesi İçeriği

22.a Hurdapiyasasi.net Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve 22.b Hurdapiyasasi.net, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirliya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

23.a Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Hurdapiyasasi.net , Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarınailişkin sorumlu değildir.

23.b Hurdapiyasasi.net Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğanhiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

23.c Hurdapiyasasi.net koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

23.d Hurdapiyasasi.net 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

23.e Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Hurdapiyasasi.net, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. 23.f Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Hurdapiyasasi.net ’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikleyasaktır.

23.g Hurdapiyasasi.net ’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Hurdapiyasasi.net ’e aittir. Armut.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Hurdapiyasasi.net kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Telif Hakkı Politikası

24.a Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Hurdapiyasasi.net (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu,bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangibir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

24.b Web Sitesi Armut.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Hurdapiyasasi.net bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

24.c Hurdapiyasasi.net Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

24.d Kullanıcı, Hurdapiyasasi.net üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

Hizmet Alan’ların Tüketici Sıfatıyla Hakları 25.a Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır. 25.b Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda Hurdapiyasasi.net Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.

25.c Hurdapiyasasi.net ’in sunmuş olduğu Hurdapiyasasi.net Garantisi koşulları saklıdır.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

26.a İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

26.b Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Mersin Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

27.a Hurdapiyasasi.net sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri,

yorum/değerlendirmelerivb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

27.b Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Hurdapiyasasi.net ’iun ticari defter ve kayıtları ile Hurdapiyasasi.net sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

27.c Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

Sözleşmenin İhlali ve Feshi

28.a Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Hurdapiyasasi.net ’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Hurdapiyasasi.net Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.

28.b Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

EK Madde:

İşbu sözleşme ile kullanıcı-müşteri kişisel bilgilerinin hizmet sunan tarafa verilmesinden kendisi sorumlu olup kişisel bilgilerin karşı tarafla paylaşılmasında Hurdapiyasasi.net ‘in dahli

olmadığını, kişisel bilgilerin karşı taraf – hizmet sunan ile paylaşılması neticesi doğabilecek hukuki sorunlarda ve olası dolandırıcılık eylemlerinde Hurdapiyasasi.net ‘in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Zira Hurdapiyasasi.net müşterinin kişisel bilgilerini karşı tarafla paylaşma, tarafların para alışverişi neticesi havale-eft ödemelerine dahli ve müdahalesi söz konusu olmaz. Eft-havale gönderen müşteri kendi güvenliği yönünden hizmet sunan karşı tarafın bilgilerinden ve güvenilirliğinden emin olmadan bu işlemi yapması gerektiğinisorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Hurdapiyasasi.nettarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.